Povětroň na zem spadlý

    Jednoho srpnového večera toho požehnaného roku jsme se nacházeli v poměrně slušné divočině. Nikdo z nás ji tady nečekal. Ano, měli jsme nějaké informace, ale realita tato očekávání překonávala.  Bývalo tu kdysi spousta domů, ale během posledních padesáti let je ohlodal nejen zub času, ale také nenávist lidí, ačkoliv ta již dějiště tragédie opustila vzápětí po svém příchodu. Pohlédněme do autentického záznamu ....

Příběhy Šumavského povětroně

Vzkazy

Fotky

 Pomalu začíná pršet, a tak většina z nás nehledá holvég, ale místo ke spaní. Nakonec všichni stojíme na verandě jedné zastrčené maringotky. Je něco po 17. hodině. Vypadá to tu moc pěkně. Kousek od dveří stojí takový dřevěný nástroj na držení něčeho, pod okny roste marihuana a vevnitř je jedna postel, nějaký nábytek a fantastická knihovna .....
    Nejdříve jsme debatovali o tom, jestli budeme moknout na verandě, nebo si vlezeme dovnitř pod střechu. Tak nějak se usneslo, že to tam má moc hezký a že mu nebudeme lézt do soukromí. A protože furt pršelo, začali jsme uvažovat, co to je asi za člověka. Ptali jsme se sami sebe: kolik mu je let, jak se obléká, jak vypadá, co asi dělá, jak to tady využívá, jaké jsou jeho názory; tohle všechno nás napadalo a honilo se nám hlavou. Nápadně mi to připomínalo Povětroně K. Čapka, kde se personál nemocnice snaží poznat z člověka a jeho osud z několika málo poznatků. Naše debata se však vyostřila, protože ten pan X tam měl tu knihovnu. A ta nás hnala dovnitř.....
    Máte sedět venku na dešti s pocitem, že za dveřmi se vám otevírá ten báječný svět písmenek, svět všeho co se vám, kdy honilo hlavou, svět Holana, Skácela, Steinbecka a dalších. Nechejte se někdy takhle mučit, bude vás to sžírat, propadnete obrovské touze, hladu po knize. Dali byste všechno za pár veršů, a přitom je to tak blízko. Ptal jsem se sám sebe: “Proč tam vlastně sedím, proč nevejdu dovnitř a nečtu, proč poslouchám názor tří holek, když s ním nesouhlasím?” - Respektoval jsem je i nás jako kolektiv, a protože ten kolektiv řekl ne, podřídil jsem se, protože jsem jeho součást. Byla to drobnost, ale zásadní. Skoro jsme se tam pohádali. Hodně jsem tam argumentoval jednou Holanovou básní:

 
Setkání ve zdviži

Vstoupili jsme do kabiny a byli tam sami dva.
Pohlédli jsme na sebe a už jsme nedělali nic jiného.
Dva životy, okamžik, úplnost, blaženství...
V pátém patře vystoupila a já, který jel dál, jsem pochopil,
že už ji nikdy nespatřím,
že je to setkání jednou provždy a už nikdy víc,
že i kdybych šel za ní, šel bych jako mrtvý
a že i kdyby ona šla za mnou,
vrátila by se už leda z onoho světa.

 Možná.  A možná ne. Povětroně již nikdo nevzkřísí. Ani v knize, ani v hlavě Karla Čapka. Co, ale tajemného Šumavského Povětroně? Mám pro vás, kteří jste dočetli až sem jednu hádanku.
Věříte, že Maringotku si pro sebe postavil a upravil  muž na fotografii? Ano? Opravdu?

  Říkáte-li ano, máte před sebou Povětroně. Z nebe spadlého na zem.  Oproti Čapkovi jsme myslím tu věc tam na místě dost nedotáhli. Vlastně jsme hovořili jen v jedné linii. Jestli ten člověk byl takový, že by nás pozval dovnitř. Argumenty se uváděly v podstatě, ze zištných pozic. Zástanci vstoupení si chtěli počíst, zastánci nepohodlí chtěli do sucha, zastánci dobrých mravů se báli porušit tabu. Každý jsme byli zastáncem nějaké strany. Existovaly dva důvody proč by Povětroň souhlasil s tím, abychom vstoupili i v jeho nepřítomnosti. Prvním důvodem bylo, že nechal Maringotku nezamčenou. Druhý argument se opíral o nález v knihovně. Kdo čte proklaté básníky, jistě nebude mít nic proti znaveným poutníkům a navíc znalcům poesie. Nu posuďte sami jakou sílu mají tyto argumenty.
  Čapkovy postavy ( teď si nejsem jist) - básník, jeptiška, jasnovidec a doktor  -  vyprávějící jednotlivé příběhy však nezastávaly žádné zištné stanovisko. Snažili se uhádnout, co to asi bylo za člověka, který před jejich zraky umřel. Jaký měl život? Koho miloval? Proč umřel? Co jedl a pil? Kde bydlel a kde bydlí teď?
  Svým vyprávěním však prozrazovali především mnohé o sobě. Co si myslí o druhých lidech, jaké postupy používají při uvažování o světě, co je trápí, jaká jsou jejich skrytá přání.  Co takhle hádat, kdo je Povětroň šumavský? Leccos si pamatujete, něco zde píše Miguel a také je zde fotka, tedy tvář.Možná, že ještě něco přibyde. Byl jsem tam u té maringotky tento podzim.  A pokud muž na obrázku není majitel Maringotky? Komu to vadí ..?

Svůj příběh a jakékoliv vzkazy můžete psát také tady. Vyplněný text mi přijde mailem.Budu je zde průběžně umisťovat.

Tady možno napsat další postřeh: